Cookie / Süti tájékoztató
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom
1139 Budapest, Szegedi út 17. 452-4200, 452-4299

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információsszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény előírásait vettük figyelembe.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

 

       1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

       1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

        I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

      1. Hivatalos név (teljes név) XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
      2. Székhely 1139 Budapest, Szegedi út 17.
      3. Postacíme (postafiók szerinti címe, ha van) 1555 Budapest, Pf. 62
      4. Telefonszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (06-1) 452-4201
      5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (06-1) 350-0957
      6. Központi elektronikus levélcíme 
      7. A honlap URL-je www.euszolg13.hu

      8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálat Adatközlő esetében nem értelmezhető
      9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Adatközlő esetében nem értelmezhető
     10. Az ügyfélfogadás rendje Adatközlő esetében nem értelmezhető

                 II. Közzétételi egység: A szervezeti sztruktúra

       1. A szervezeti struktúra ábrája (szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
A szervezeti felépítés melléklete: szer-felépítés-12.pdf valamint az szmsz.pdf  tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladatait

                 III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel.: 452-4201 E-mail:

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) vez-list-2021 melléklet tartalmazza

        1.2. A felügyelt költségvetési szervek

         I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

        1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       1.3. Gazdálkodó szervezetek

        I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik - Adatközlő esetében nem értelmezhető

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  - Adtaközlő esetében nem értelmezhető

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        1.4. Közalapítványok

        I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja - Adatközlő esetében nem értelmezhető

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye - Adatközlő esetében nem értelmezhető

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         1.5. Lapok

         I. Közzétételi egység: Lapok

          1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető

           2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető    

         1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

         I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

          Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
          1139 Budapest, Béke tér 1.
           Tel.: 452-4100, 452-4300
           Fax: 350-1045
           E-mail: 
           honlap: www.bp13.hu

         2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00 kedd-szerda-csütörtök: 8.00-16.30   péntek: 8.00-13.00

                 1.7. Költségvetési szervek

       1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

                  I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

       1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

        A társaság alapító okirata, közszolgáltatási szerződése (2013, 2015) és a szervezeti működési szabályzata tartalmazza, mellékletként csatolva, valamint az adatvédelmi szabályzat is csatolva a közérdekű adatok végén 

        2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

       1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  III.Közzétételi egység: Közszolgáltatások

      1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése - Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza

      2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása - Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza

       3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás - Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza

       4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke - Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza

                 IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

        1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke - Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

         2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

         3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

         4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

                 V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

         1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

         2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

         3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

          4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

           Honlap: www.euszolg13.hu
           Az Egészségügyi Szolgálat tevékenységének leírása, információk, aktualitások a társaságról
           Internet
          Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint

                 VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

        1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         8. A testületi szerv üléseinek napirendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                   VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

         1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabélyalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabélyalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                 VIII.Közzétételi egység: Pályázatok

          1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk - A közbeszerzési melléklet tartalmazza

                 IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

          1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

           Honlapon: www.euszolg13.hu

                  X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

        1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

        2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

        3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

        4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

        5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai    

        6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

        7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

                         A 7/2021 ügyvezetői utasításban foglaltak szerint
                         XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
                         Székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
                         Tel: (06-1) 452-4201
                         Fax: (06-1) 350-0957
                         E-mail: 
                         Dr. Thomka György mb. orvosigazgató

                 XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

        1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  3. Gazdálkodási adatok

         3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

          I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          II.Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai - Adatkezelő esetében nem értelmezhető

          III.Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai - Adatkezelő esetében nem értelmezhető

          IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk - Adatkezelő esetében nem értelmezhető

           V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            3.2. Költségvetések, beszámolók

             I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
   A társaság üzleti tervei tartalmazzák (2008, 2009, 2010, 20112012201320142015, 201620172018, 2019, 2020, 2021, mellékletként csatolva évenkéni bontásban

             II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

              Mellékletként évenként csatolva a Társaság éves beszámolói (20072008, 2009, 20102011, 2012, 2013201420152016, 201720182019, 2020)

                       III.Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

          1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

              3.3 Költségvetések, beszámolók

               I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

          A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft által foglalkoztatottakra vonatkozó adatok mellékletként évenkénti    bontásban (200920102011, 2012, 20132014, 2015, 20162017, 20182019, 2020)

                   II. Közzétételi egység: Támogatások

           1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     III. Közzétételi egység: Szerződések

           1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

                      Az évenkénti mellékletben található szerződések 5 M felett (2020.I., 2020.IV.)  és szerződések 5 M alatt (2020.I., 2020.II., 2020.III., 2020.IV )  című mellékletek tartalmazzák

                    IV. Közzétételi egység: Koncessziók

          1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

           1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

           1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

            1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

             A Közbeszerzés menüpontban

 

A letölthető dokumentumok listája az alábbi:

 

köz-ad-ügyvez-utasítás (727.04 KB)
Letöltés Megnyitás
Közszolg. szerz. 2015. (2816 KB)
Letöltés Megnyitás
Szállítói szerződések (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
szerv-felépítés-12 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 M alatt (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 M felett (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
SZMSZ 2017.09 (993.28 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz_2015.07 (983.04 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz_2016.09 (1034.24 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz-12-07-13 (266.24 KB)
Letöltés Megnyitás
ügyvez-ig-ut-közzététel_2017 (675.84 KB)
Letöltés Megnyitás
Vevői szerződések (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Adatvédelmi Szabályzat V01 (880.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapító Okirat 2015 (6369.28 KB)
Letöltés Megnyitás
alapitookirat (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszog-szerz-mod-13-04-04 (30.72 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszolgszerz (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Közszolgáltatói szerződés_2020_módosítás (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2021 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapító okirat egységes szerkezetben_20200528 (276.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapítói határozat és Alapító okiratot módosító okirat_20200528 (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapító okirat 20200528 (276.48 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött 2021. III. név (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött I.2021. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt I. 2021. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt II.2021. (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt III. név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
7 sz utasítás_ügyvez-ig-ut-közzététel_2021 (645.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
EUSzolg_Uzleti terv 2021 (706.56 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2021 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
XIII_Ker_Egeszsegugyi_Szolgalat_SZMSZ_20210515 (1515.52 KB)
Letöltés Megnyitás
2 sz ügyvez-ig-ut-közzététel_2020_aláírt (696.32 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alat 2020.I. név (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alatt 2020.II.név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alatt III.név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alatt IV. név (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M fölött 2020.I.nev (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M fölött 2020.IV.nev (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszamolo_az_Egeszsegugyi_Szolgalat_2020_evi_gazdalkodasarol_vegleges (1873.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2020. (788.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2019. (808.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.03-04. (296.96 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.05-06. (307.2 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.09-10. (317.44 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.11-12 (327.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.03-04. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.05-06. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.11-12 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.9-10. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2019. (757.76 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2018 (1034.24 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Közbeszerzési Terv 2018 Eü. Szolg. (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerrződés2018 7-8. (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 2018 (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 2018.01-02. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés2018.03-04. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés2018.5-6. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2018 végleges (542.72 KB)
Letöltés Megnyitás
ÁSZ JELENTÉS TERVEZET (9175.04 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
éves-beszámoló (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
kieg-melléklet (1064.96 KB)
Letöltés Megnyitás
könyv-jelentés (450.56 KB)
Letöltés Megnyitás
közhasznú-jelentés (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
melleklet_beszamolo_17_185024_verz1 (2744.32 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 1-2 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 11-12. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 3-4. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 7-8. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 9-10. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017.5-6. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzelti terv 2017 (8192 KB)
Letöltés Megnyitás
2016_evi terv_vegleges (522.24 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2016 mellékletek végleges (225.28 KB)
Letöltés
Beszámoló_16_170525 (890.88 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Kimutatás a vezetőkről 2016 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_16_170525 (10086.4 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_kieg_mell_16_170525 (8263.68 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_th_szeg_16_170525 (2017.28 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_th_vis_16_170525 (2129.92 KB)
Letöltés Megnyitás
15-uzl-terv-11-10 végleges (512 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2015 (870.4 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló mellékletei 2015 éves végleges (153.6 KB)
Letöltés
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Közbeszerzési terv 2015 (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_kieg (655.36 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_kvoi (368.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők 2015 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2014. éves mellékletei (163.84 KB)
Letöltés
beszamolo_14_gazd_150528 (727.04 KB)
Letöltés Megnyitás
beszamolo_uzleti_terv_végleges (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 II negyedév (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014.I.név (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Köszbeszerzési terv 2014 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kieg (634.88 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kvoi (368.64 KB)
Letöltés Megnyitás
13_uzleti terv (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2013-besz-végl (256 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2013 végleges mellékletei (266.24 KB)
Letöltés
Elektr.adatszolg. 2013.I.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg. 2013.II.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg.2013.III.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg.2013.IV.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_evesbesz (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_kieg (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_kvoi (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők2013 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
12_uzl_terv (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2012. évi beszámoló (215.04 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2012. éves végleges korrigált (286.72 KB)
Letöltés
elektronikusadatok201201nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201202nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201203nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201204nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_evesbesz (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_kieg (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_kvoi (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők2012 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
11-uzl-terv-11-12 (512 KB)
Letöltés Megnyitás
2011-beszamolo-alapitvany (4259.84 KB)
Letöltés Megnyitás
2011beszamolo (225.28 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok_201103nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201101nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201104nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok20112nev (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
evesbeszamolo2011 (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
kiegmelleklet2011 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
konyvvizsgjel2011 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
kozeptavu-strategia-2011-2014 (962.56 KB)
Letöltés Megnyitás
2010-evi-besz (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2010-uzl-terv-11-10 (491.52 KB)
Letöltés Megnyitás
el_adat_2010_i_ne (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
el_adatok_2010_ii_ne (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201003nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201004nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_eredmkimut_2 (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_erkimutatas (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_kiegmelleklet (225.28 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_kozhasznu (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_kvoijelentes (215.04 KB)
Letöltés Megnyitás
euszolgtab2010_merleg (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
09-evi-besz-02-09 (542.72 KB)
Letöltés Megnyitás
09-uzl-terv-ok (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
el_adat_20091012 (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikus_adatok_200903nev (30.72 KB)
Letöltés Megnyitás
szoveges_beszamolo_2008 (8099.84 KB)
Letöltés Megnyitás
uzl-terv-08 (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
07evibesz (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás