Cookie / Süti tájékoztató
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Elfogadom
1139 Budapest, Szegedi út 17. 452-4200, 452-4299

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információsszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény előírásait vettük figyelembe.

A közzététel az Info tv. IV. fejezetének iránymutatása, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre, valamint az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.), illetve a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet (továbbiakban: IHM rendelet) részletszabályai szerint történik.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon

Egységes Közadatkereső Rendszer

 

       1. I. Szervezeti, személyzeti adatok.

       1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

        I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

      1. Hivatalos név (teljes név) XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
      2. Székhely 1139 Budapest, Szegedi út 17.
      3. Postacíme (postafiók szerinti címe, ha van) 1555 Budapest, Pf. 62
      4. Telefonszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (06-1) 452-4201
      5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) (06-1) 350-0957
      6. Központi elektronikus levélcíme 
      7. A honlap URL-je www.euszolg13.hu

      8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálat Adatközlő esetében nem értelmezhető
      9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Adatközlő esetében nem értelmezhető
     10. Az ügyfélfogadás rendje Adatközlő esetében nem értelmezhető

                 II. Közzétételi egység: A szervezeti sztruktúra

       1. A szervezeti struktúra ábrája (szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
Az Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza a szervezeti struktúrát és az egyes szervezeti egységek feladatait (a közérdekű adatok végén lévő SzMSz mappában), valamint a vezetői lista tartalmazza a vezetők megnevezését

                 III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel.: 452-4201 E-mail:

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A vezetői lista melléklet tartalmazza

        1.2. A felügyelt költségvetési szervek

         I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

        1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)  -  Adatközlő esetében nem értelmezhető

         2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       1.3. Gazdálkodó szervezetek

        I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik - Adatközlő esetében nem értelmezhető

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  - Adtaközlő esetében nem értelmezhető

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        1.4. Közalapítványok

        I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja - Adatközlő esetében nem értelmezhető

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye - Adatközlő esetében nem értelmezhető

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         1.5. Lapok

         I. Közzétételi egység: Lapok

          1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető

           2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

  3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető    

         1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

         I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

          Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
          1139 Budapest, Béke tér 1.
           Tel.: 452-4100, 452-4300
           Fax: 350-1045
           E-mail: 
           honlap: www.bp13.hu

         2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00 kedd-szerda-csütörtök: 8.00-16.30   péntek: 8.00-13.00

                 1.7. Költségvetési szervek

       1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

                  I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

       1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 

        A társaság alapító okirata, közszolgáltatási szerződése és a szervezeti működési szabályzata tartalmazza, (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva), valamint az adatvédelmi szabályzat hatályos és teljes szövege..

        2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

       1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

       4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  III.Közzétételi egység: Közszolgáltatások

      1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

       Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

      2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

      Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

       3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

       Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

       4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

       Az Egészségügyi Szolgálat alapító okirata és közszolgáltatási szerződése szabályozza (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

                 IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

        1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

           Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

         2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

         Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

         3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

         Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

         4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

         Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

                 V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

         1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

         2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

         3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

          4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

           Honlap: www.euszolg13.hu
           Az Egészségügyi Szolgálat tevékenységének leírása, információk, aktualitások a társaságról
           Internet
          Alapító okiratban, Közszolgáltatási szerződésben, szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint (a közérdekű adatok végén külön mappában mellékletkén csatolva)

                 VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

        1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         8. A testületi szerv üléseinek napirendje - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                   VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

         1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza - Adatközlő esetében nem értelmezhető

         4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabélyalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabélyalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától - Adatközlő esetében nem értelmezhető

          7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                 VIII.Közzétételi egység: Pályázatok

          1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk -

2018. január 1-vel elindul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstár, a CoRe. A CoRe a szerződések adatainak feltöltése és tárolása vonatkozásában felváltotta a Közbeszerzési Adatbázist.

Ez azt jelenti, hogy a szerződéseket és azok adatait a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontjaira is tekintettel 2018. január 1-től kezdődően a CoRe-ban kell közzétenni.

2018. január 1-je után publikált szerződések nyilvános keresőfelületének elérhetősége:http://kereso.core.kt.hu

A kereső a http://www.kozbeszerzes.hu oldal Adatbázisok / 2018. január 1. után feltöltött szerződések menüpontjából is hozzáférhető.

Egyéb közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: jogalkotói döntés alapján – a 2018. április 15-én hatályba lépett elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) alapján — az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, mint teljesen integrált rendszer biztosítja a hirdetmények elektronikus formában történő feltöltését, továbbítását, a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását, valamint a teljes körű elektronikus kommunikációt, az eljárás minden szakaszában elektronikus úton folytatott kommunikációt, a részvételi jelentkezések és az ajánlatok benyújtását.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2019. április 1. napján hatályba lépő módosítása értelmében — a fenti CoRe szerzősé-nyilvántartó rendszer mellett — minden egyéb közbeszerzési dokumentum (köztük az összegzések az ajánlatok elbírálásáról) kereshető formában elérhető az alábbi honlapon:

https://ekr.gov.hu

A közzétett előző évi közbeszerzési terv

A közbeszerzési melléklet tartalmazza

                 IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

          1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

           Honlapon: www.euszolg13.hu

                  X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

        1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

        A közérdekű adatok kezelésének szabályozásáról szóló 1/2024. sz. Ügyvezetői igazgatói utasítás alapján történik

        A kérelem az alábbi dokumentum alalpján tölthető le : Kérelem

        2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

        A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Kft. vezetője az illetékes: dr. Hertzka Péter főigazgató főorvos .

        3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

        1139, Budapest Szegedi út 17.

         1555 Budapest, Pf. 62

         Telefon: (06-1) 452-4201 

          Fax: (06-1) 350-0957

          E-mail: titkarsag@euszolg13.hu

         4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

             Berger Bernadett

        5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai (az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet) NAIH adatlap az éves jelentésről csatolva

        6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

        7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

                         A közérdekű adatok kezelésének szabályozásáról szóló 1/2024. Ügyvezetői utasításban foglaltak szerint
                         XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
                         Székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
                         Tel: (06-1) 452-4201
                         Fax: (06-1) 350-0957
                         E-mail: 
                         Dr. Thomka György mb. orvosigazgató

                 XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

        1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista - Adatközlő esetében nem értelmezhető

        2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                  3. Gazdálkodási adatok

         3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

          I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása -

Külső ellenőrzések listája

Éves ellenőrzési jelentés (saját szakmai belső ellenőrzés): 202320222021; ;2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Önkormányzat belső ellenörzés 2023;  2022, 2021., 2020, 2019, 2018, 2017

 

          II.Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai - www.asz.hu honlapon

          III.Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai - Adatkezelő esetében nem értelmezhető

          IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk - Adatkezelő esetében nem értelmezhető

           V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk - www.ksh.hu

            3.2. Költségvetések, beszámolók

             I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
   A társaság üzleti tervei tartalmazzák (20172018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ) mellékletként csatolva évenkéni bontásban.

   A korábbi évek üzleti terveii a közérdekű adatok végén az évenkénti bontásban az adott évi mappában találhatóak.

             II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

A Cégbíróságon a törvényi előírások szerint letétbe helyezve megtalálható.

               2016. évi beszámolók: Szöveges beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Kiegészítő melléklet, Közhasznűsági melléklet, Mérleg EK

               2017. évi beszámolók: Szöveges beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Kiegészítő melléklet, Közhasznúsági melléklet, Mérleg EK

               2018. évi beszámolók: Szöveges beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Kiegészítő melléklet, Közhasznűsági melléklet, Mérleg EK

               2019. évi beszámolók: Szöveges beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Kiegészítő melléklet, Közhasznűsági melléklet, Mérleg EK

               2020. évi beszámolók: Szöveges beszámoló, Könyvvizsgálói jelentés, Kiegészítő melléklet, Közhasznúsági melléklet, Mérleg EK

                2021. évi beszámolók: Szöveges beszámoló; Könyvvizsgálói jelentés; Kiegészítő melléklet; Közhasznúsági melléklet; Mérleg EK

                2022. évi beszámolók: Szöveges beszámoló; Könyvvizsgálói jelentés;  Kiegészítő melléklet;  Közhasznúsági jelentés; Mérleg EK

                2023. évi beszámolók:  Szöveges beszámoló; Könyvvizsgálói jelentésKiegészítő melléklet;  Közhasznúsági jelentésMérleg EK

 

 

               A korábbi évek beszámolóit éves bontásban a közérdekű adatok végén az adott évi mappák tartalmazzák.

                       III.Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

          1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

              3.3 Költségvetések, beszámolók

               I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

          A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft által foglalkoztatottakra vonatkozó adatok mellékletként évenkénti bontásban 

           2016, 2017, 20182019, 2020 2021, 2022; 2023, 2024

                   II. Közzétételi egység: Támogatások

           1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege - Adatközlő esetében nem értelmezhető

            4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     III. Közzétételi egység: Szerződések

           1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (I.15.9 ÖK számú határozattal elfogadott egyedi közzétételi lista szerint:         

             A közérdekű adatok végén évenkénti mellékletekben található szerződések:

             5 M feletti szerződések 2024.I.2023.III.,  2023.II.:2023.I. 2022.IV.2022.III. 2022.II., 2022.I. 2021.II., 2021.III., 2020.I., 2020.IV., 2019, 2018, 2017

             5 M alatti szerződések 2024.I.2023.IV.,  2023.III.,  2023.II.  2023.I.;  2022.IV.,: 2022.III.,  2022.II., 2022.I.2021.I., 2021,II., 2021.III., 2021.IV., 2020.I., 2020.II., 2020.III.2020.IV., 2019., 2018, 2017

                  

                     IV. Közzétételi egység: Koncessziók

          1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

           1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

           1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések - Adatközlő esetében nem értelmezhető

                     VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

            1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

            Közbeszerzés menüpontban

 

A letölthető dokumentumok az alábbiak:

 

szmsz-20120717 (266.24 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz-20150928 (983.04 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz-20160901 (1034.24 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz-20170901 (993.28 KB)
Letöltés Megnyitás
szmsz-20210515 (1515.52 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszog-szerz-mod-2013-04-04 (30.72 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszolg-szerz-2015 (2816 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszolgaltatoi-szerzodes-2020-modositas (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
kozszolgszerrzodes 2007. (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapító okiratat 2008 (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapito-okirat 2015 (6369.28 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapito-okirat-20200528 (276.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Alapitoi-hatarozat-es-alapito-okiratot-modosito-okirat-20200528 (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
1 sz ügyvezető igazgatói utasítás_közérdekű adatok kezelésének szabályozása_aláírt (808.96 KB)
Letöltés Megnyitás
adatvédelmi szabályzat (1679.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2024 I negyedév (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződések 5 M alatt 2024. I.név (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződések 5 M felett 2024. I.név (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Térítési díjszabályzat melléklete V40 24.01 (512 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2024 (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
2 sz ügyvezető igazgatói utasítás_közzététel (808.96 KB)
Letöltés Megnyitás
2023. I. negyedéves elektronikus adatszolgáltatás (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
2023.Szerződés 5m.alatt III.név (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
2023.Szerződés 5m.alatt IV. név (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszamolo_a_XIII_Keruleti_Egeszsegugyi_Szolgalat_Kozhasznu_NKft_2023_evi_gazdalkodasarol (440.32 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2023 III negyedév (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2023.II. negyedév (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés 2023_aláírt (972.8 KB)
Letöltés Megnyitás
eves_jelentes_2023_3238 NAIH (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
Javaslat_a_XIII_Keruleti_Egeszsegugyi _Szolgalat_Kozhasznu_Nonprofit_Kft_2023_evi_uzleti_tervere_vegleges (645.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Javaslat_a_XIII_Keruleti_Egeszsegugyi _Szolgalat_Kozhasznu_Nonprofit_Kft_2024_evi_uzleti_tervere_1019 (450.56 KB)
Letöltés Megnyitás
Kiegeszito_melleklet (3164.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Konyvvizsgaloi_eves_beszamolo_2023_evre (317.44 KB)
Letöltés Megnyitás
Konyvvizsgaloi_jelentes (942.08 KB)
Letöltés Megnyitás
Kozhasznusagi_melleklet (245.76 KB)
Letöltés Megnyitás
Külső ellenőrzések_EuSzolg 2016-2023 (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Lakossagi_tajekoztato_Revesz_Goncol_koltozes_kozlesre térképpel (194.56 KB)
Letöltés Megnyitás
Mofetta tájékoztató (1310.72 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzati belső ellenőrzés 2023. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 2023 5m fölött III.név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5m .alatt 2023. II. (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5m felett 2023. I.név (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5m fölött 2023. II. (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5m.alatt 2023. I.név (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2023 (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
2 sz utasítás_közzététel_2022 (819.2 KB)
Letöltés Megnyitás
5M alatt.2022.02. (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5M alatt.2022.02. korr (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5M alatt.2022.I. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
5M alatt.2022.III.NÉV (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
5M alatt.2022.IV.név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5Mfölött 2022 III.NÉV (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5Mfölött 2022.02. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5Mfölött 2022.I. (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
5Mfölött 2022.IV.név (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszamolo_az_Egeszsegugyi_Szolgalat_2022_evi_gazdalkodasarol_vegleges_0413_alairt (901.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2022. I. negyedév_ (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2022. II. negyedév_ (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2022. IV. negyedév_ (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2022.III. negyedév (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés 2022_aláírt (245.76 KB)
Letöltés Megnyitás
Eves_beszamolo (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
Javaslat_a_XIII_Keruleti_Egeszsegugyi_Szolgalat_Kozhasznu_Nonprofit_Kft_2022_evi_uzleti_tervere (2447.36 KB)
Letöltés Megnyitás
KÉRELEM közérdekű megismerése (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Kiegeszito_melleklet (860.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Konyvvizsgaloi_jelentes (358.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Kozhasznusagi_melleklet (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Külső ellenőrzések_EuSzolg 2016-2021 (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás
Külső ellenőrzések_EuSzolg 2016-2022 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Lakos_tajekoztat_Januari_akcionapok_13ker_kozlesre (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzati belső ellenőrzés 2022. (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
panaszkezelesi-szabalyzat (245.76 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés módosítás 2022 III. NÉV (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés módosítás 2022.02. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött 2021. III. név (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5.M fölött I.2021. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt 2021. IV, név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt I. 2021. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt II.2021. (81.92 KB)
Letöltés Megnyitás
5m.alatt III. név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
7 sz utasítás_ügyvez-ig-ut-közzététel_2021 (645.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszamolo_az_Egeszsegugyi_Szolgalat_2021_evi_gazdalkodasarol_vegleges (1044.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2021 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
EUSzolg_Uzleti terv 2021 (706.56 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés 2021_Kató és Tsa_aláírt (225.28 KB)
Letöltés Megnyitás
Kiegészítő melléklet_2021 (788.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Könyvizsgálói éves beszámoló_2021 (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
Könyvvizsgálói jelentés_2021 (399.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Közhasznúsági melléklet_2021 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzat belső ellenőrzés 2021. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
vez-list-2021 (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
2 sz ügyvez-ig-ut-közzététel_2020_aláírt (696.32 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alat 2020.I. név (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alatt 2020.II.név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alatt III.név (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M alatt IV. név (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M fölött 2020.I.nev (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
5 M fölött 2020.IV.nev (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszamolo_az_Egeszsegugyi_Szolgalat_2020_evi_gazdalkodasarol_vegleges (1873.92 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2020 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves beszámoló_2020 (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés 2020 (204.8 KB)
Letöltés Megnyitás
Kiegészítő melléklet_2020 (737.28 KB)
Letöltés Megnyitás
Könyvvizsgálói jelentés_2020 (348.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Közhasznúsági melléklet_2020 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzati belső ellenőrzés 2020. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2020. (788.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Adatvéelmi Szabályzat 2019. (2560 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2019. (808.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2019 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves beszámoló_2019 (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés (2150.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Kiegészítő melléklet jelentéshez_2019 (706.56 KB)
Letöltés Megnyitás
Könyvvizsgálói jelentés 2019 (399.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Közhasznúsági melléklet_2019_javított (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Mérleg erednénykimutatás 2019 (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzati belső ellenőrzés 2019. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019. év (327.68 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.03-04. (296.96 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.05-06. (307.2 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.09-10. (317.44 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 5 alatt 2019.11-12 (327.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019. év (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.03-04. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.05-06. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.11-12 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 fölött 2019.9-10. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2019. (757.76 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2018 (1034.24 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2018 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves beszámoló (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés 2018. (921.6 KB)
Letöltés Megnyitás
Kiegészítő melléklet (788.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Könyvvizsgálói jelentés (389.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Közbeszerzési Terv 2018 Eü. Szolg. (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
Közhasznúsági melléklet (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzati belső ellenőrzés 2018. (71.68 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerrződés2018 7-8. (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 2018 (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés 2018.01-02. (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 M alatt (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
Szerződés 5 M felett (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés2018.03-04. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződés2018.5-6. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzleti terv 2018 végleges (542.72 KB)
Letöltés Megnyitás
ÁSZ JELENTÉS TERVEZET (9175.04 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2017 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves ellenőrzési jelentés 2017. (2007.04 KB)
Letöltés Megnyitás
éves-beszámoló (153.6 KB)
Letöltés Megnyitás
kieg-melléklet (1064.96 KB)
Letöltés Megnyitás
könyv-jelentés (450.56 KB)
Letöltés Megnyitás
közhasznú-jelentés (92.16 KB)
Letöltés Megnyitás
melleklet_beszamolo_17_185024_verz1 (2744.32 KB)
Letöltés Megnyitás
Önkormányzati belső ellenőrzés 2017. (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 1-2 (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 11-12. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 3-4. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 5 M alatt (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 5 M felett (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 7-8. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017. 9-10. (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
szerződések 2017.5-6. (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Üzelti terv 2017 (8192 KB)
Letöltés Megnyitás
2016_evi terv_vegleges (522.24 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2016 mellékletek végleges (225.28 KB)
Letöltés
Beszámoló_16_170525 (890.88 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2016 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Éves belső ellenőrzési jelentés 2016. (2037.76 KB)
Letöltés Megnyitás
Kimutatás a vezetőkről 2016 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_16_170525 (10086.4 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_kieg_mell_16_170525 (8263.68 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_th_szeg_16_170525 (2017.28 KB)
Letöltés Megnyitás
konyv_jel_th_vis_16_170525 (2129.92 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2016_kh_melleklet (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2016_merleg_EK (194.56 KB)
Letöltés Megnyitás
15-uzl-terv-11-10 végleges (512 KB)
Letöltés Megnyitás
Beszámoló 2015 (870.4 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló mellékletei 2015 éves végleges (153.6 KB)
Letöltés
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 I negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 II negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2015 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Közbeszerzési terv 2015 (51.2 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_erkim (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_kieg (655.36 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_kvoi (368.64 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2015_merleg (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők 2015 (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2014. éves mellékletei (163.84 KB)
Letöltés
beszamolo_14_gazd_150528 (727.04 KB)
Letöltés Megnyitás
beszamolo_uzleti_terv_végleges (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 II negyedév (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 III negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014 IV negyedév (40.96 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektronikus adatszolgáltatás 2014.I.név (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Köszbeszerzési terv 2014 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_erkim (112.64 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kh_melleklet (122.88 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kieg (634.88 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_kvoi (368.64 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2014_merleg (163.84 KB)
Letöltés Megnyitás
13_uzleti terv (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2013-besz-végl (256 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2013 végleges mellékletei (266.24 KB)
Letöltés
Elektr.adatszolg. 2013.I.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg. 2013.II.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg.2013.III.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
Elektr.adatszolg.2013.IV.nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_evesbesz (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_kieg (143.36 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2013_kvoi (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők2013 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
12_uzl_terv (174.08 KB)
Letöltés Megnyitás
2012. évi beszámoló (215.04 KB)
Letöltés Megnyitás
beszámoló 2012. éves végleges korrigált (286.72 KB)
Letöltés
elektronikusadatok201201nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201202nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201203nev (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás
elektronikusadatok201204nev (20.48 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_evesbesz (61.44 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_kieg (133.12 KB)
Letöltés Megnyitás
ÖEKtab2012_kvoi (102.4 KB)
Letöltés Megnyitás
Vezetők2012 (10.24 KB)
Letöltés Megnyitás